Վիճակը հանելու մանիներ

1. Տեսեք վիճակն ինչ կուզի,

Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,

Սրտի ուզածն ինչ ի,

Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:

 

2. Սարերով ցորեն կուզի,

Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,

Արտերով գարի կուզի,

Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:

 

3. Մեր վիճակը ինչ կուզի,

Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,

Օսկի մատանի կուզի,

Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:

 

4. Վիճակ, վիճակ դուս էլավ,

Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,

Էս ինչ բարի բախտ ելավ,

Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:

 

5. Վիճկի վրեն լուս էլավ,

Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,

Էս ինչ սիրուն բախտ ելավ,

Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:

 

6. Վիճակ, վիճակ դուս էլավ,

Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,

Վիճկի վրեն լուս էլավ,

Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:

 

7.  Վիճկիս անուն աբրշում,

Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն,

Գյադա – գյուդեն վիճկի շուն:

Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն:

 

8.   Մեր վիճակը ինչ գուզի, գյուլում ջան,

Հաթայ մինթանի գուզի, գյուլում ջան,

Մեր վիճակը ինչ գուզի, գյուլում ջան,

Օսկե մատանի գուզի, գյուլում ջան:

(Մանիներն ընդհատվում են տղաների բացականչությունով.

 

9.  Հարս, հան վիճակն ի բարին:)

Համբարձման վիճակ հանենք,

Անուշ կերուխում անենք

Реклама